‹ Tilbake til Aktuelt

Last ned vedlegg Statens kompensasjonsordning


Alt om krisepakkene til bedrifter

En statlig kompensasjonsordning skal hjelpe bedrifter som opplever betydelig omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen. Ordningen gjelder for mars, april og mai 2020. Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.

Det skilles mellom to typer bedrifter som kommer til å motta økonomisk støtte:

  1. 1. Bedrifter som er pålagt av myndighetene å stenge

  2. 2. De som ikke må holde stengt, men som likevel opplever en  betydelig omsetningssvikt

 

Hvem kan få støtte?

Bedrifter som har hatt mer en 20 % nedgang i omsetning i mars 2020, sammenlignet med samme måned i fjor. Bedrifter som har mer enn 30 % nedgang i omsetning fra og med april 2020, sammenlignet med samme måned i fjor. (Dersom bedriften ikke var i drift i mars 2019 (startet opp etter dette), benyttes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020.)

Hva skal støtten dekke?

Støtten skal dekke deler av det som defineres som bedriftens uunngåelige faste kostnader. Dette vil i hovedsak være kostnader i forbindelse med leie av lokaler og direkte faste kostnader tilknyttet lokalene.

Hvor mye støtte får bedriften?

Regjeringen er klar på at ikke alle bedriftens uunngåelige faste kostnader skal dekkes av det offentlige. Støtten vil regnes ut månedsvis, basert på bortfalt omsetning som følge av korona-situasjonen, med fratrekk av en egenandel på 10.000,- (NB: Nedre grense for utbetaling av støtte er 5.000,- pr. mnd.).

Når og hvor kan bedriften søke om støtte?

Søknad om støtte gjøres fom. 20. april 2020 på portalen kompensasjonsordning.no. Her finnes det enkle verktøy og veiledninger om hvordan du skal søke. Du vil også kunne få et estimat om hvor stor en eventuell støtte vil bli. Når blir støtten utbetalt? Søknadsprosessen skal være mest mulig automatisert, og ved godkjent søknad utbetales pengene innen 2-3 virkedager.

EKSEMPEL PÅ UTREGNING AV KOMPENSASJON
Kompensasjonsordningen for bedrifter som ikke er pålagt stengt defineres slik:
Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (uunngåelige faste utgifter – egenandel) x justeringsfaktor 0,8

Et eksempel:
Storgata Grill omsatte i april 2019 for                    350.000,-
I april 2020 var omsetningen sunket til                    87.500,-
Bortfall i omsetning                                                    262.500,- (dvs. 75% nedgang)

Storgata’s månedlige uunngåelige faste kostnader (husleie, strøm, vann etc.) beløper seg til 150.000,-
Egenandelen er bestemt av ordningen til 10.000,- pr. mnd.

Kompensasjonen som Storgata Grill kan ha rett på vil være:
75% (0,75) x (150.000,- - 10.000,- = 140.000) x 0,8 = 84.000,-


Skrevet 22.04.2020