Vi har avtaler med over 100 leverandører

Samkjøpsgruppen har over 100 leverandører og direkteleverandører på mat, drikke og alt annet du trenger i den daglige driften.

Vi forsøker hele tiden å skaffe flere samarbeidspartnere, og sørge for bedre innkjøpsvilkår.